mandag den 7. december 2009

Så er det nu ...

- en påstand der er svær at afvise ...
- men nuet er fordampet, inden du når at læse ordet, er det ikke længere det samme, som det var, da jeg skrev det.
Allerede nu hviler det nu i fortiden ...
• • • • • •
Now is now ...
- a claim that is hard to refuse ...
- but the now has evaporated even before you get to read the word, it is no longer what it was when I wrote it.
Allready now that now rests in the past ...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar